Ülkemizde En Fazla Tercüme Edilen Dil: İngilizce, ingilizce-tercüme-çeviri-tercüman, ingilizce türkçe çeviri tercüme, türkçe ingilizce çeviri tercüme

Ülkemizde En Fazla Tercüme Edilen Dil: İngilizce

Dünya artık ülkelerin sınırlarının bir nevi kalkarak küreselleştiği, insanların birbirleriyle iletişimlerinin önündeki mesafelerin ve engellerin kalktığı, toplumsal kültürel farklılıkların azaldığı hatta yok olmaya başladığı bir hale evrilmiştir. Bu küreselliğin arttığı atmosferde ise milletler ve bireyler arasında kurulan iletişimin önemi de bir hayli artmıştır.
 
Değişik dillerden ve kültürlerden birçok insanı bir araya getiren pek çok faktör mevcuttur. Bunlar sosyal medya ağları, TV, radyo, gazete ve dergi gibi haberleşme öğeleri, dünyada çok satan ve okunanlar (best seller) arasına giren popüler edebi eserler ve hatta eğitim kurumları olarak listelenebilir. Bu tür elemanlara dünya çapında interneti olan herkes ulaşabilmekte ve bu sayede onları iletişimin önemli öğeleri haline sokmaktadır. Ancak bu noktada karşımıza aşılması pek de zor olmayan birtakım sıkıntılar çıkabilmektedir. Bu sıkıntıların en önemlisi herkesin her dili bilemeyecek olmasıdır. Bu durumda yapılacak tek şey tercümanlara ve diğer çeviri imkanlarına başvurmak olacaktır.
 
Tercüme farklı dillerden, farklı kültürlerden bireyleri ve milletleri bir araya getiren, aralarındaki iletişimin ve etkileşimin sağlıklı ve karşılıklı bir şekilde kurulmasını sağlayan, bir çeşit farklı kültürlerden, farklı dillerden insanları ve toplumları bir araya getiren bir köprü görevi gören, onları birleştiren bir fenomendir. Tercümeye ülkemiz penceresinden baktığımızda ise karşımıza ülkemizde en çok tercümesi yapılan dilin İngilizce olduğu çıkmaktadır.
 
Peki bu durumun sebepleri nedir? Şimdi bu sebepleri ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
 

Ülkemizde En Çok Çevrilen Dilin İngilizce Olmasının Sebepleri

 
1. İngilizce birçok alanda ve milletlerarası kurumda evrensel olarak kullanılan bir dildir: İngilizce halihazırda birçok alanda ve resmi kurumda küresel evrensel olarak kullanılan bir dildir. Bilimden sanata pek çok alanda akademik düzeyde uluslararası yayınlar yapmak ve hatta bu alanlarda öğrenim görmek için iyi seviyede İngilizce bilmek ve İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.
 
Bugün bilime katkı sağlayabilmek, bilim alanında elde edilen bilgileri ve verileri tüm dünyayla paylaşabilmek için İngilizceye başvurmak vazgeçilmez ve göz ardı edilemeyecek gereklilik olmuştur. Bu durum ülkemizde de doğal olarak etkili bir hal almıştır.
 
2. Günümüz dünyasında İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir: Günümüzde İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir. İngiliz Krallığı yani Birleşik Krallık geniş topraklara hükmetmesi nedeniyle tarihte “üzerinde güneş batmayan ülke” olarak anılmıştır. Bu durum da İngilizceyi pek çok ülkede ana dil veya faal olarak konuşulan bir dil haline getirmiştir.
 
Farklı birçok coğrafyada İngilizce resmi dil veya anadil olarak konuşulmaktadır. Diğer birçok ülkede ise en çok konuşulan ikinci dil olarak kullanılmaktadır. Bunun sonucunda da İngilizce tüm dünyada yaygın bir dil haline gelmiştir. Bu durum ülkemizi dış ticaret bağlantıları olsun etkileşim ve iletişim olsun bir çok açıdan etkiledi ve ülkemizde en çok tercüme edilen dil İngilizce haline geldi.
 
3. İngilizcenin ülkemizde tarihten gelen bağları da bulunmaktadır: İngilizlerle ilk diplomatik ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan III. Murat zamanında olmuştur. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, Sultan III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’a hediye olarak görkemli bir araba gönderdiği tarih kitaplarında yer almaktadır. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda yani Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde devlet adamlarının tercih ettikleri politikalar İngiliz Krallığı ile olan ilişkilerin daha da artmasına sebep olmuştur.
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında yani işgale uğradığı dönemlerde azınlıklar ve hatta Müslüman halk arasında İngilizce öğrenmek popüler hale gelmiştir. Cumhuriyet döneminde de özellikle 1940’lı yıllardan itibaren Amerika ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin artması İngilizcenin popülerliğini daha da artırmıştır.
 
4. Günümüzde İngilizce iş dünyasında en sık kullanılan ve tercih sebebi olan dildir: Günümüzde iş dünyasında en yoğun kullanılan dil İngilizcedir. En büyük şirketler yabancı kaynaklı olduğu için İngilizceyi yoğun olarak kullanılmaktadır. Yerli firmalar dahi yurtdışı alım ve diğer ilişkiler nedeniyle İngilizce bilmeyi zorunlu kılmaktadır.
 
Bu sebeple de genellikle İngilizce bilen personel tercih sebebidir. Bu şart sağlanamıyorsa ve iletişim kurmak zorunlu ise ilk yardım istenecek kişi bir tercüman olmaktadır.
 
Odak Tercüme tüm dillerde sağladığı profesyonel tercüme hizmeti ile her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırdır.
Lütfen iletişim sayfamızın bulunduğu odaktercume.com/iletisim bağlantısından bizimle iletişime geçiniz.