Tercüme İçin Neden Tercüme Bürosu İle Çalışmalısınız?

Tercüme Bürosu Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tercüme İçin Neden Tercüme Bürosu İle Çalışmalısınız?

Gelişen teknoloji ve bunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küreselleşme nedeniyle çağın en büyük gerekliliklerinden birisi de “doğru ve zamanında kurulan iletişim” olarak ortaya çıkmıştır. Farklı ülke ve kültürlerin kaynaştığı günümüzde, farklı dillerde düşünen, yaşayan, konuşan ve yazan kişi ya da kuruluşların birbiriyle anlaşabilmesinde en önemli yardımcılar; tercümanlar ve tercümanların aynı çatı altında toplandığı tercüme büroları olmuştur.

Tercüme bürolarının çok geniş bir hizmet yelpazesi vardır. Çok farklı iş alanlarında ihtiyaçları karşıladıkları gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek gereksinimlere de profesyonel ve işinin uzmanı personel tarafından, farklı dillerde cevap veren tercüme bürolarının sunduğu hizmetler arasında, yeminli tercümanlık, sözlü ya da yazılı çevirmenlik, refakat tercümanlığı, internet tercümanlığı, teknik tercümanlık en önde gelen hizmetlerdir.

Bireysel tercüme yapmak mümkün iken bir tercüme bürosu ile çalışmak; kişi, kurum ve kuruluşlara çok büyük avantajlar sağlar:

Zaman Kazanmak

Hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşların kendi asıl işlerinin yanında tercüme gibi yoğun emek isteyen ve ciddi bir zaman ihtiyacı duyan tercüme işiyle uğraşmak, işlerin aksamasına ve zaman kaybetmeye sebep olacaktır. Çok sayıda tercümana sahip olan bir tercüme bürosu ile çalışmak, hem asıl işten ayrılacak zamanın geri kazanılmasına hem de istenen tercümenin daha hızlı ve istenen zamanda yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Güvenirliğin Artması

Geçerli referanslara sahip, konusunda kendisini ispatlamış, tercüme alanında uzmanlaşmış, nitelikli personele sahip bir tercüme bürosu ile çalışmanın en önemli kazanç ve faydası; hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşların güvenirliğini arttırmasıdır. İletişim, finans, iş akdi gibi konularda yaşanabilecek zorluk ve problemlerin asgari seviyeye indirilmesi ise paha biçilemez bir kazanç olacaktır.

Profesyonelleşme ve Kurumsallaşma

Makul tercüme ücretleri karşılığında hizmet veren kurumsal bir tercüme bürosu ile çalışmak; hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşların aynı zamanda farklı bir kurum ya da firmayla çalışması anlamına gelmektedir. Farklı kurumsal firma ya da kurumlar ile birlikte çalışmak, tüm sektörler için önemli bir referans olmakla birlikte güvenirlik, profesyonelleşme ve kurumsallaşma için dikkate değer bir kıstasıdır.

Prestij Paylaşımı

Belli bir saygınlığa sahip olup yine kendisi gibi saygın bir tercüme bürosu ile çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar, kendi prestijleri ile birlikte, çalıştıkları kurum ya da firmanın prestijinden de faydalanırlar. Kendi müşterilerine ya da müşteri adaylarına, bir nevi iş ortağı olan tercüme bürosunun saygınlığını da referans olarak gösterebilirler.

Devamlılık ve Sürdürülebilirlik      

Kurumsallaşmış bir tercüme bürosu ile çalışmak, anlaşma şartları kapsamında devamlı ve sürdürülebilir bir destek sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda karşılaşılacak problemlere anında çözüm bulunması anlamına gelmektedir. Ayrıca kurumsal bir tercüme bürosunun desteği, kişi, kurum ve kuruluşların sonraki projelerde rahat, esnek ve tereddütsüz planlama yapmalarına yardımcı olur.

Farklı Alanlarda Destek       

Tercüme faaliyeti, sadece konunun başka bir dile aktarılmasından ibaret değildir. Özellikle yazılı çeviride yan faaliyetler olarak işlem yapılan editörlük (düzenleme), mizanpaj (sayfa düzeni), yazım denetimi, kontrol gibi işlemleri yapacak nitelikli personel ancak kurumsallaşmış bir tercüme bürosunda bir arada bulunabilecektir.

Tercüme Bürosu Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yabancı dil eğitimi ve iletişimin yaygınlaşması ile birlikte bireysel / serbest tercümanların yanı sıra tercüme bürolarının sayısı da artmıştır. Bu durum; tercüme hizmeti almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için seçim zorluğunu da beraberinde getirmiştir. İyi ve kurumsal bir tercüme bürosu seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

Konum Olarak Size Uygun mu?

Birlikte çalışmayı düşündüğünüz tercüme bürosunun yerleşim olarak bulunduğunuz şehirde ya da yakın bir ilde olması, hem evrak ulaştırma hem de yüz yüze görüşme noktasında faydalı olacaktır.

Kurumsal Bir Yapıya Sahip mi?    

Büronun yasal belgelerinin (çeviri yapabilmesine dair izin belgesi, meslek sorumluluk sigortası vb.) olup olmadığı, kurumsal bir web sitesi, sabit ve ulaşılabilir adres, mail adresi ve telefon numaralarına sahip olup olmadığı, marka tescili olup olmadığı, ''yeminli çeviri bürosu'' olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bununla birlikte iş verimliliği açısından kalite kontrol sisteminin var olup olmaması ile uygulanabilirliği, gizlilik politikaları ve mahremiyetin ne şekilde korunduğu, müşteriler ile iş sözleşmesinin detaylı bir şekilde yapılıp yapılmadığı da kurumsallaşma açısından göz ardı edilmemelidir.

Görev Kadrosu İhtiyaçlarınızı Karşılayabilecek mi?  

Tercüme bürosunda görev yapan tercüman ve editör sayısı ihtiyaçlarınızı karşılayabilmelidir. Aynı zamanda nitelikli, konusunda iyi bir eğitim almış ve kendisini aynı yönde geliştirmiş, çeviri konusunda yeterli tecrübeye sahip, farklı dillerde çeviri yapabilen personel ile çevirinin tüm aşamalarında sürece dahil olabilecek farklı yetkinlikteki personele sahip olan bir büro hiçbir sorun yaşamadan arzu edilen çeviri hizmetinin alınmasını sağlayacaktır.

Güvenilir Referans ve Akreditasyona Sahip mi?        

Söz konusu tercüme bürosu ile daha önce birlikte iş yapmış olan kurum ya da kuruluşlar, büronun görev aldığı projeler, büronun size sunduğu referanslar ilk etapta karar vermede etkili olacaktır. Bunun yanında büronun akredite olup olmadığı, üye olduğu dernek ve federasyonlar seçim için önemli bir kıstas olacaktır.

Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi Uygun mu? 

Alınacak her hizmetin bir bedeli vardır. Birlikte çalışacağınız tercüme bürosu yaptığı çevirilerde süreci iyi yönetebilmeli, hatasız ve hizmet alıcıyı tekrar tekrar aynı konuyla uğraştırmayacak şekilde doğru bir çeviri hizmeti verebilmeli, tüm bu işlemleri zamanında ve en uygun fiyata yapabilmelidir. Hızlı ama hatalarla dolu ucuz maliyetli bir çeviri uygun olmayacağı gibi, doğru ancak zamanında yapılmayan çok pahalıya mal olan bir çeviri de uygun olmayacaktır.

          Ankara tercüme fiyatlarını öğrenmek, mütercimlik ve yeminli tercümanlık hizmeti almak, yeminli tercüme bürosu ile çalışmak istiyorsanız iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.