Tercüme hizmetlerinde noter onayı ihtiyacına, tercüme edilen belgenin gideceği kurumun yetkilileri karar vermektedir. Türkiye de tercüme edilen evrakın gideceği bazı kurumlar noter onayı isterken bazıları ise sadece tercüme ofisinin kaşesini yeterli görmektedir. Yapılması gereken evrakın gideceği kuruma önceden telefon edilerek sorulmasıdır.

Yurt dışında ise, özellikle Avrupa Birliğindeki ülkelere gidecek evraklar çoğunlukla ilk etapta tercüman kaşesini yeterli bulmakta, ön incelemeyi yaptıktan sonra evrakın orijinalini istemektedir. Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerde de durum çoğunlukla bu şekildedir.

 

Noter Hangi Durumlarda Tercümesi Yapılmış Bir Belgeye Onay Vermeyebilir?

Noterler orijinal belgeler tercüme edildiğinde, belgenin orijinalini çoğunlukla görmek isterler.  Örneğin doğum belgesi tercümesinde, belge fotokopisinden tercüme edildiyse ve orijinal belge mevcut değilse, noter belgenin aslına uygun olup olmadığını kontrol edemediği için çevirisini onaylamayabilir.

Evrak yabancı bir dilden farklı bir yabancı bir dile çevrildiyse, noterin belgeye onay verebilmesi için mutlaka Türkçe tercümesini de görmesi gerekmektedir. Örnek olarak Almanca bir evrak İngilizceye tercüme edildiyse mutlaka Türkçe çevirisi de notere sunulmalıdır.

Noterin onaylaması için sunulan tercüme edilmiş evraklarda kaşeler ve imzalar usulüne uygun şekilde yapılmış olmalıdır. Kullanılmakta olan kaşede yazılı olan ifadeler veya imzaların sayfadaki konumu gibi ayrıntılar, noterlerce usulüne uygun olmadığı ifade edildiği takdirde noter onayı verilmeyebilmektedir.

Noter Ücreti Nasıl Belirlenir?

Noterde tasdik ettirilecek evrakların öncelikle sayfa sayısı, metnin uzunluğu ve kelime hacmi metnin sayfaya önlü arkalı basılması, metnin kaç punto karakterle yazılmış olduğu, metinde kullanılan ifadeler, metinde geçen parasal rakamlar ve metnin niteliği noter onay ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca etkenlerdir.

Noter Tasdikli Tercüme veya Çeviri Hizmeti

Noter Tasdikli Tercüme hizmetinde Tercüme Ücreti Kime verilir? Tercüman’a mı Yoksa Notere mi verilir? Noter Tasdikli Tercüme hizmetinde tercüme ücreti tercümana verilir. Noter verdiği hizmetin ücretini alır.

Noter onaylı tercümesi istenilen çeşitli resmi belgelere ait, evrak listesi aşağıda sunulmuştur:

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi,

• Nüfus Belgesi Tercümesi,

• Nüfus Cüzdanı Tercümesi,

• Kimlik Belgesi Tercümesi,

• Doğum Belgesi Tercümesi,

• Pasaport Tercümesi,

• İkametgâh Tercümesi,

• İkamet İzni Tercümesi,

• Oturma İzni Tercümesi,

• Evlilik Cüzdanı Tercümesi,

• Diploma Tercümesi

• Diploma Denkliği Tercümesi

• Transkript Tercümesi

• Sağlık Raporu Tercümesi

• Adli Sicil Kaydı Tercümesi

• Vekâletname Tercümesi

• Muvafakatname Tercümesi

• Mahkeme Tutanağı Tercümesi

• Resmi Gazete Tercümesi

• Oda Sicil Kaydı Tercümesi

• Banka Hesap Dökümü Tercümesi

• Maaş Bordrosu Tercümesi

• Sözleşme Tercümesi

• İmza Sirküleri Tercümesi

• Özgeçmiş Tercümesi

• Vize Evrakları Tercümesi

• Referans Mektubu Tercümesi

• Niyet Mektubu Tercümesi

• CV Tercümesi

• Sertifika Tercümesi

• Vize Başvuru Formu Tercümesi

• Sponsor Mektubu Tercümesi

• Patent Belgesi Tercümesi

 

Noter Onaylı Tercüme Fiyatları, yeminli tercüman olmak için noter ücreti, noter onaylı tercüme nedir, noter yeminli tercüme fiyatları, rusça noter tercüme