Simultane çeviri nedir?

Eş zamanlı yapılan çeviriSimultane çeviri” bir kaynak dilden bir diğer hedef dile konuşmacı kaynak dilde içerik oluşturmaya devam ederken tercümanın çeviriyi yaptığı tercüme sürecidir. “Simültane tercüme” ve “simultane çeviri” kelimeleri eş anlamlıdır.

Simültane tercüme, simultane çeviri, simultane tercüman, Eş zamanlı yapılan çeviri

Çevirmen ile simultane tercüman veya tercüman arasındaki fark nedir?

Çeviri ve yorumlama faaliyetlerinin ortak birçok yönü olsa da, bunları gerçekleştirmek için gereken beceriler farklıdır.

Çeviri, belirli bir belgenin içeriğini başka bir dile yeniden ürettiği için yazılmıştır. Bir çevirmen olmak için, dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve anlam çarpıklıklarını önlemek için işte her iki dilde de tam bir komuta sahip olmak şarttır. Genel olarak, çevirmen konu ile ilgili araştırma yapmak için yeterli zamana ve belgede kullanılan sözlüğe sahiptir.

Yorumlama veya simultane çeviri söz konusu olduğunda, içeriğin sözlü ve anında işlenmesinden bu yana araştırma için zaman yoktur. Ayrıca, yorumlama, iki dil becerisinin tam kontrolünü gerektirir: Dinleme ve konuşma (iyi ve net bir ses tonu eşliğinde).

Orada kaç çeşit yorum var?

Yorum türü, aktivitenin dolaysızlığına, “simultane tercüme” ve “ardıl yorumlama” olarak en popüler olanlara bağlı olacaktır. Eşzamanlı yorumlamada, tercüman konuşmacının mesajını bir standdan kesintisiz olarak gerçekleştirir. Bu mesaj, kulaklıklarla hedef kitleye ulaşır. Bu tür bir yorum, birçok kişinin katıldığı toplantılarda ve etkinliklerde çok yaygındır.

“Ardıl yorumlama” da, tercüman konuşmasında duraklama yapan kaynak-dil konuşmacısının yanında durmakta ya da durmaktadır, böylece yorumcunun mesajını hedef dilde sunması mümkündür. Bu durumda kabinlere veya teknik ekipmana gerek yoktur. Başka bir yorum türü “fısıldama” olarak adlandırılır. Bu teknik, çoğunluğun yabancı dile hakim olduğu gruplarda kullanılmaz, bir ya da iki kişi hariç. Örneğin, sözleşmeli taraflardan birinin yabancı olduğu resmi nikah töreni. Çevirmen bu kişinin arkasında oturur ve muhatabın mesajını fısıldar.

Odak Tercüme hangi hizmetleri sunuyor?

Tercümanlarımız eğitimli ve kalifiye uzmanlardır. Bu, sertifikalı çevirmen olmanın yanı sıra, eşzamanlı ve ardışık bir yorumla eğitildiğini gösterir. Tercümanlarımız birçok dile tercüme eder ve çeşitli konularda geniş deneyime sahiptir.