RUS DİLİNİN ÖZELLİKLERİ

Rusça 158.000.000 kişiyle dünyanın en çok konuşulan yedinci dilidir ve Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Hint-Avrupa dil ailesinin Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yeni oluşan ülkeler katı bir şekilde halkını kendi milli dillerini konuşmaya yöneltmiş olsa da hala bu ülkelerde Rusça milli dillerden daha fazla konuşulmaktadır. Ve hemen hemen hepsinde okullarda Rusça zorunlu olarak öğretilmektedir.

Günümüz Rusya’sının bulunduğu coğrafyada ve çevresinde Rusça’ya yakın pek çok dil bulunmaktadır. Bunlardan Ukraynaca ve Belarus dilleri Rusça'ya fonetik olarak en yakın dillerdir. Bu iki dilin yanında ayrıca dil grubu olarak Doğu Slav dilleri de Rus Diline fonetik olarak çok yakındır. Özellikle Ukrayna ve Belarus'un coğrafi olarak doğu ve güney bölgelerinde de yerel dillerden daha çok Rusça konuşulmaktadır. Novgorod Lehçesinin (Eski bir Doğu Slav lehçesi) Rus dilinin oluşmasında büyük rol aldığı kabul edilmektedir. Bulgarca da dil bilgisi açısından Rus dilinden farklı olsa da, her iki dil de 1800 ve 1900’lü yıllarda Slav etkisi altına girmiş ve günümüzde kullanılan kelimelerin yarısına yakını ortaktır.

Rusça ’da harfleri kalınlaştırmak veya yumuşatmak amacıyla kullanılan özel harfler bulunmaktadır. ь harfi bu harfin önüne getirilen sesi yumuşatmaktadır. ъ harfi ise sertlik işareti olarak kullanılmaktadır. 

Rus dili yüzyıllar içerisinde coğrafi olarak yakın olan İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, LehçeLatince vb.. dil gruplarından etkilenmiştir. ABD California’da bulunan Savunma Dil Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre; İngilizce dilini akıcı bir şekilde konuşabilen bir kişinin, 720 saatlik bir eğitim sonrasında, kendisini ifade edebilecek kadar Rusça öğrenilebileceği hesaplanmıştır.

Rus dili dünya reel politiğinde önemli rol oynadığı için, BM (Birleşmiş Milletler) İstihbarat Topluluğunun sabit hedef dillerinden bir tanesi olmuştur.