Dünyanın En Güçlü Dilleri Sıralaması

Dil kapıları açar. Daha fazla dil konuşmak, konuşmalara katılmak ve fırsatlardan istifade etmek için daha fazla imkan anlamına gelir. Ayrıca bir dilin gücünün basit bir nüfus sayısının ötesine geçtiği açıktır. Bir dilin konuşan sayısının çeşitli yeterlilikleri dikkate alındığında sayılmasının zor olduğu da söylenebilir.

Güç Dili İndeksi'ne (GDİ) göre bir yabancı, diyelim ki bir uzaylı dünyaya inseydi hangi dili konuşma yeteneği ona en fazla faydayı sağlardı. Bu senaryo, uzaylıların insanlarla benzer hırsları olacağını varsaymaktadır. Dilin sunduğu beş ana fırsattan hangi dil en fazla yardımcı olurdu ona!

1. En rahat seyahat etme yeteneğini hangi dil sağlardı? 
2. Geçimini hangi dil ile kazanma kabiliyeti daha yüksekti?
3. Başkalarıyla iletişim kurabilmede en faydalı dil hangisi olurdu? 
4. Bilgi edinme ve medyayı en rahat hangi dilde takip ederdi? 
5. Diplomaside en fazla hangi dile ihtiyaç duyardı?

GDİ bu beş alanda yüzden fazla dilin etkinliğini karşılaştırmıştır. Bunu, kişi başına düşen GSYİH, turist akışları ve konuşmacı sayısı gibi 20 göstergeyi tutarlı ve sağlam bir şekilde dillere eşleyerek yapmıştır. Her dil, her alanda açtığı kapılar için sıralanmıştır ('coğrafya', 'ekonomi', 'iletişim', 'bilgi ve medya' ve 'diplomasi' olarak). Genel puanlama bu beş alt kademeden elde edilir ve diplomasi diğer dördüne göre daha az ağırlık almıştır.

Sonuçlar

Hepinizin kolayca tahmin edeceği ve beklendiği gibi, İngilizce dünyanın bir numaralı dili olmuştur. Mandarince ikinci sırayı almıştır dersek şaşıracaksınız ama Mandarince Çince’nin bir versiyonu dersek şaşkınlığınız geçecektir. Evet Mandarince İngilizce ile arasında ciddi bir fark olsa da dünyanın en etkili ikinci dili olmuştur.  Fransızca coğrafya ve diplomasi konusunda güçlü sonuçlar elde ederek üçüncü sırayı almıştır.

İspanyolca, Arapça ve Rusça sonraki üç sırayı alıyorlar. İlk altı dil aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri de oluyor.

İki ekonomik ağırlığın dili olan Almanca ve Japonca  7 ve 8'de geliyor. Dünyanın en güçlü dillerinin 9 ve 10 numarası ise Portekizce ve Hintçe oluyor.

 0.889 puanla İngilizce, Mandarin'den (0.411) iki kat daha güçlüdür. Peki Çin'in ekonomik gücü ve etkisi arttıkça, Mandarin bir gün İngilizcenin üstünlüğüne meydan okuyabilir mi? 2050'deki 20 göstergenin öngörülen değerlerine dayanarak, biraz daha küçük bir oranda olmasına rağmen, İngilizce hala ileride olacak diye hesaplanıyor.

Mevcut ilk on dil, göreceli konumları değişse de, 2050'de bu şekilde kalacak gibi duruyor. Şimdi 10 numaradan başlayarak geriye doğru bu dilleri biraz açıklayalım.

10. Hintçe

Hintçe, ağırlıklı olarak Hindistan'ın Kuzey ve Kuzey Batısında konuşulan ve Fiji'nin resmi dili olan ve Mauritius, Surinam, Guyana ve Trinidad ve Tobago'da bölgesel bir dil olarak tanınan bir Hint dilidir. 260 milyondan fazla ana dili konuşanı ve yaklaşık 120 milyon ikinci dil olarak konuşanı Hintçeyi bu kadar güçlü kılmaktadır.

Sayılara göre, Hintçe en çok konuşulan dördüncü dildir, ancak büyük ölçüde belirli küresel bölgelerle sınırlı kaldığından, listenin daha üstünde kendine yer bulamamıştır.

9. Portekizce

Tek resmi dil olan Angola, Brezilya, Cape Verde, Gine-Bissau, Mozambik, Portekiz ve São Tomé ve Príncipe., Portekizce dünya genelinde birçok dilden daha fazla nüfusa sahip olsa da, bu listedeki diğer ülkelere kıyasla nispeten düşük kalmıştır. 215 milyon anadili ve 250 milyon ikinci dil olarak kullanmaktadır.

Dünyanın anadil konuşanlar açısından en çok konuşulan üçüncü Avrupa dili olmasına rağmen, diğer özelliklerde zayıf kaldığı için daha yükseğe çıkamıyor.

8. Japonca

Japoncayı yaklaşık 125 milyon kişi anadili olarak konuşuyor ancak çoğunlukla Japonya'da konuşuluyor. Japonyanın ticaret gücü ve ekonomik büyüklüğü, konuşan sayısından daha fazla etki yapıyor ve bu dili 8.liğe çıkarıyor.  

7. Almanca

Yaklaşık 90 milyon ana dili konuşanı ve 15 milyon ikinci dil olarak konuşanı ile Almanca, konuşan sayısı olarak çok fazla bir nüfusa sahip değil ancak etkisi konuşan sayısına oranla oldukça yüksek. Gücünün büyük bir kısmı, Avrupa Birliği ve bölge siyasetinde kilit ve önemli bir güç olmasının yanı sıra, mühendislik ve finans alanında lider olduğu ekonomik gücünden geliyor.

6. Rusça

Rusya imparatorluğu ve ardından Sovieler Birliği’nin Rusçayı kullanmayı zorlamasının etkisiyle Rusça yaygın bir kullanım edinmiştir. 150 milyon kişi anadili ve 260 milyon kişi ikinci dil olarak Rusça’yı kullanmaktadır. Rusya küresel politikada hala büyük bir güçtür ve Rusça’da oldukça güçlü bir dil olmaya devam etmektedir.  

Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilden biri olarak, diplomasi ve bankacılık bu dili bugün oldukça yaygın kılıyor.

5. Arapça

İlk olarak kuzeybatı Arabistan'da Demir Çağı sırasında ortaya çıkan bir Afro-Asya dili olan Arapça, şimdi modern Arap dünyasının ana dili. 290-420 milyon kişi anadili olarak kullanıyor ve bu kullanıcılar dünyanın bir çok ülkesine yayılmış durumda.  Aynı zamanda dünyada 1.7 milyar müslümanın kutsal dili ve Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden biri olarak ta küresel diplomasi açısından son derece önemli bir dildir. 

4. İspanyolca

İspanyolca, hem Avrupa hem de Güney Amerika'ya erişimini yaygınlaştıran İspanyol imparatorluğu sayesinde dünya genelinde yaygın olarak konuşulur. Yaklaşık 470 milyon kişi ana dili ve 100 milyon kişi ikinci dil olarak İspanyolca konuşmaktadır.   Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü, Güney Amerika Milletleri Birliği ve Birleşmiş Milletlerin resmi dilidir.

3. Fransızca

Hem Avrupa hem de Afrika'daki yaygınlığı, 80 milyon anadil ve 230 milyon toplam konuşmacı ile Fransızca büyük bir kültürel öneme sahip. 29 ülkenin resmi dilidir. Avrupa’nın ve Avrupa Birliği'nin merkezinde yer alır, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin resmi bir dilidir.  

Diplomaside yaygın kullanımı onu bu listeye üçüncü olarak ulaştıran etkendir. Daha fazla küresel kullanımın olmayışı, daha yüksek noktalara ulaşmasını engeller.

2. Mandarin

Mandarin Çin'in tamamında değil ama Çin'in kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinin çoğunda konuşulan bir dildir. Mandarin, 960 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Sırf bu nüfus bile tek başına oldukça güçlü bir dil olmasını sağlamıştır. Çin’in ekonomik ve politik önemi arttıkça da daha da güçlü bir dil olacağı açıktır.  

Büyük ölçüde Çin ve diğer Asya bölgelerinde bulunan dil, ekonomik güç nedeniyle bu sınırların ötesinde büyümeye devam ediyor.

1. İngilizce

400 milyon kişi anadili ve 700 milyon kişi ikinci dil olarak kullanıyor. İngiliz İmparatorluğu ve ardından Amerika'nın bir süper güç olarak yükselişi nedeniyle oldukça geniş bir alanda yayıldı. İngilizler hâkim olduğu alanlarda küresel politika olarak uzun yıllar boyunca ingilizceyi ön plana çıkardılar ve birçok ülke bu dili resmi bir dil olarak (isteyerek veya istemeyerek) kabul etti.

Britanya İmparatorluğu'nun gücünü kaybetmesiyle birlikte Amerikan etkisi büyüdü ve böylece dil, dünya çapında diplomasi ve ticaret için zirvede kaldı ve hatta daha çok yayıldı. Birçok küresel kuruluş tarafından resmi dil, ekonomik dil ve diğer alanlarda ortak dil olarak kullanılmaktadır.

İngilizce ve diğer tüm diller için tercüme ve çeviri hizmetleri için Odak Tercüme'ye odaktercume.com/iletisim bağlantısından ulaşarak bilgi alabilirsiniz.