BÜTÜN DİLLERDE VEKALETNAME TERCÜMESİ

Vekaletnameler çoğunlukla şahısların, gayrimenkul gibi maddi değeri olan varlıklarının başkası adına alınıp satılması için verilen yetki belgeleridir. Vekaletnameler Türkiye'de noter kanalıyla verilebilmektedir. Yabancı dillerde verilmiş vekaletnamelerin öncelikle tercümesinin yapılması gerekmektedir.

ODAK Tercüme tüm dillerde Noter onaylı, Yeminli ve Apstilli Vekaletname tercümesi yapmaktadır. Bütün dillerde yapılan vekaletname tercümeleri, Noter Onaylı Vekaletname Tercümesi (tercümesi yapıldıktan sonra noter onayının alınması) şeklinde yapılabilirken, ihtiyaç doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Onaylı Vekaletname Tercümesi (Noter onayının yapılmasını müteakip, apostil onayı alınarak dışişleri bakanlığından onay alınması), veya noter onayı sonrası sadece Apostil Onaylı Vekaletname Tercümesi olacak şekilde de yapabilmektedir.

Konsolosluk onaylı vekaletname tercümesi ise, vekaletin yurt dışında verilmesi halinde onayının konsolosluktan yapılması ile olmaktadır.

ODAK Tercüme Ankara Vekaletname Tercüme hizmetini, Kızılay Vekaletname Tercüme veya Yenimahalle Vekaletname tercüme olarak, sadece Ankara geneline değil, başta Avrupa olmak üzere, tüm dünyaya vermektedir.