BOŞANMA DAVALARINDA TERCÜME DESTEĞİ

Odak Tercüme Boşanma Davalarında ve mahkeme kararlarında bütün dillerde tercüme desteği vermektedir. Ankara Tercüme Bürosu olarak bütün dillerde özellikle boşanma davalarının sonuçlarını, noter onaylı tercüme veya apostilli tercüme olarak hizmet sağlamaktadır.

Almanya'da Açılan Boşanma Davaları

Günümüzde Avrupa’da özellikle Almanya’da her yaştan milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını sürdürmektedir. Bu kişiler Almanya’da çok değişik alanlarda çok farklı şekillerde hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlardan en sık rastlanılanlarından biri boşanma davalarıdır. Boşanma süreci günümüzde Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da çok sık rastlanan bir süreç olduğu için herkesin başına gelmesi muhtemeldir. Almanya’da veya Avrupa’da yaşayan Türk kökenli  iki Alman vatandaşının, Türkiye’de açacakları boşanma davasının, maalesef Almanya’da hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Alman hukuk sistemi gereği ve Almanya'nın çifte vatandaşlığı kabul etmemesi nedeniyle; Almanya’da boşanma davası  açılması ve boşanmanın Alman mahkemeleri önünde  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Boşanma Kararı Tercümesi

Eşlerden her ikisinin de Federal Almanya vatandaşı olması halinde, boşanma davasının Almanya’da açılması gerekmektedir. Fakat eşlerin farklı uyruklarda olmaları halinde; örneğin birinin Türk, diğerinin Alman olması halinde, bu durumda hem Türkiye’de hem de Almanya’da  boşanma davası açılması imkânı vardır, ancak hangi ülkede dava açılmışsa o ülkedeki mahkemesinin karar vermesi beklenmeli ve daha sonrasında verilmiş olan karar, diğer ülkede de nihai karara bağlatılır ve nihayetinde boşanma işlemi tamamlanmış olur. Almanya hukukunda, boşanma süreci ve daha sonrasında size sağlanan hak ve yükümlülükleri tam olarak öğrenmeniz, sizin için faydalı olacaktır.

Boşanma Davaları Karar Metinlerinin Tercümesi

Bütün bunlara ilaveten, eşlerden biri tarafından Almanya’da boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma kararı alınmışsa, mevcut kararın Türkiye’de de  asliye hukuk mahkemelerinde temyiz edilerek tanınması  gereklidir. Eşlerden bir tarafın Türk ve diğerinin Alman uyruklu olması durumunda, Türk mahkemelerinde gerçekleşmiş  boşanma davasının  karar metninin Alman mahkemelerince de tanınması gereklidir. Tercih edilecek olan mahkeme, şahısların tercihine bırakılmıştır; fakat aynı anda her iki ülkede de mahkeme açılmasına gerek yoktur.

 Ankara Tercüme Bürosu olan Odak tercüme, sadece ANKARA'ya değil, tüm Türkiye ve hatta Avrupa ülkelerine de boşanma davalarında olduğu gibi bütün tercüme alanlarında tercüme desteği vermektedir.